S čím se na nás můžete obrátit:

Co děláme:

Klientům v sociálně tíživé situaci pomůžeme odborným poradenstvím. Jsme neziskovým subjektem, který je dle registrace MPSV poskytovatelem odborného sociálního poradenství - konkrétně v případě naší organizace  zejména základního poradenství právního. Jde o poskytnutí orientace  v problému s důrazem na právní vazby. Jde o vysvětlení širších souvislostí, proč se klient do problému dostal (mnohdy i proto, že sám nerespektoval své povinnosti, na což se často zapomíná). Současně s objasněním příčin problému jsou s klientem diskutovány varianty a možnosti řešení.

V případě složitých situací je problém řešen po jednotlivých fázích. Poradce je, pokud si to klient přeje, průvodcem až do úplného vyřešení problému. To znamená, že klient může přijít do poradny opakovaně.

Práce poradce spočívá i ve vedení klienta k převzetí spoluzodpovědnosti za danou situaci. Je možné i požádat o doprovod k jednání na úřad apod., pokud si klient není jist, že jednání sám zvládne.
Službu klientům poskytuje sociální pracovník a další odborný pracovník, kterým je právník.

Poskytování odborného sociálního poradenství je dle zákona o sociálních službách (z.č.108/2006 Sb., v platném znění) bezplatné.

Nepovažujte, prosím, organizaci za advokátní kancelář.
Zastoupení u soudních jednání neposkytujeme.